Vážení, od 12.7.2024 do 19.7.2024 budeme čerpat dovolenou. Objednávky budeme expedovat po tomto datu. Děkujeme za pochopení. Tým Allfa.

Výpadek elektřiny v akváriu


 

Mezi nejnepříjemnější situace, které děsí leckterého akvaristu, je výpadek elektřiny. Proč je to takový strašák a co vlastně akváriu hrozí? Nevadí, že přestanou svítit světla nebo se zastaví dávkování CO2, s tím se rostliny i ryby celkem snadno vyrovnají. Velký problém ale může být fakt, že se zastaví filtr. Jak jistě víte, filtr má na starosti čištění vody od všech možný nečistot ve vodě, které vznikají díky fotosyntéze nebo dýchání rostlin, metabolismu ryb, přeměnami látek ve dně i ve vodě atd. Abychom přišli na jádro pudla, tak se musíme podívat na věc detailněji. Samotné odbourávání odpadních látek ve filtru provádí bakterie, které jsou přichycené ve filtračním mediu filtru. Proto, aby mohly látky úspěšně přeměňovat, potřebují v drtivé většině kyslík. No a ten je do filtru přiváděn s protékající vodou spolu s odpadními látkami díky čerpadlu filtru.

 

První negativní důsledek

Jenže v situaci, kdy dojde k výpadku el. energie se čerpadlo zastaví a bakteriím tím pádem není dodáván kyslík. Na schématu níže můžete vidět velmi zjednodušené schéma toho, co ve filtru za normálního stavu probíhá. Jeden z mnoha produktů, který vychází z filtru je dusičnanový aniont NO3-. To je zcela neškodná živina spotřebovávaná rostlinami. Z jeho vzorce vidíte, že obsahu tři atomy kyslíku. Teď se vraťme k tomu, že při výpadku el. energie se zastaví přívod kyslíku k bakteriím. Bakterie zareagují tak, že reakce sice dále probíhá, ale pro nedostatek kyslíku nevzniká NO3-, ale NO2- a to už mnozí z vás ví, je prudce jedovatá látka pro ryby i ostatní živočichy v akváriu. Při nedostatku kyslíku začínají převládat tzv. anaerobní procesy, které jsou typické pro vodu s velice nízkou (až nulovou) koncentrací kyslíku. Tyto anaerobní procesy vznikají např. v hlubokých přírodních nádržích.

Typickým projevem anaerobních podmínek je: rozvolnění vazby mezi železem a fosforem a uvolňování fosforu do vody, přeměna síranů na sulfidy, vznik metanu a podobně. Tedy projevy, které v akváriu mít nechceme.

 

Druhý negativní důsledek

Jakékoliv filtrační medium, které do filtru dáte je od novoty „bez“ bakterií. To znamená, že relativně dlouhou dobu nový filtr sice filtruje vodu, ale ve srovnání třeba s půl roku běžícím filtrem v akváriu čistí vodu jen minimálně. Můžete se setkat s tím, že se říká, že se akvárium zabíhá, někdy přesněji, že se filtr zabíhá. To je proces, kdy se ve filtračním materiálu množí potřebné bakterie pro čištění vody. Velký vliv na to mají vlastnosti právě filtračního media, ale o tom někdy příště. Představte si, že jste půl roku čekali, aby se filtr zaběhl a na plno fungoval a vodu čistil. Náhle dojde k výpadku el. energie. Ten se projeví prvním popsaným negativním důsledkem, ale pokud trvá dlouho má ještě daleko větší dopad a sice, že bakterie ve filtru vymřou pro rozsáhlý nedostatek kyslíku. Potom můžete začít zabíhat filtr znova.

degradace2

 

Jak je možno vidět na obrázku, bakterie které přeměňují amoniak až na dusičnany, vyžadují pro proces nitrifikace kyslík. Procesy a bakterie, které pro svou činnost kyslík vyžadují, se nazývají aerobní. Za aerobních podmínek pak dochází i k rozkladu složitých organických látek (které mohou mimo jiné způsobovat i nadměrný rozvoj řas) na jednodušší.

 

Jak si s tím poradit

Situaci si můžeme nastínit při dvou různých typech výpadku: krátkodobém (0 – 5 hodin), dlouhodobém (více než 5 hodin).

 

Krátkodobý výpadek elektřiny

 1. Pokud dojde k výpadku elektřiny, vypněte filtr ze zásuvky. Tím zabráníte, aby se při opětovném zprovoznění dodávek elektřiny automaticky dostal obsah (se vzniklými toxickými látkami) vnějšího filtru do akvária
 2. V momentě, kdy je elektřina opět k dispozici, vytáhněte výtokovou hadici filtru z akvária a umístěte ji do prázdného kýble.
 3. Zapněte filtr a umožněte, aby se anaerobní voda z filtru vyplavila do připraveného kýble
 4. Do kýble upusťte přibližně tolik vody, jaká je kapacita vody filtru
 5. Umístěte výtokovou trubici filtru opět do akvária a pokračujte v klasickém běhu filtru

Dlouhodobý výpadek elektřiny

Při dlouhodobém výpadu elektřiny hrozí vymření aerobních bakterií. Není to sice pravidlo, protože každá nádrž je specifická a záleží na mnoha faktorech, lepší je však problémům předcházet, než je následně složitě řešit. Tak tedy…

 1. Odlijte z akvária vodu do nebo jiné nádoby
 2. Filtrační materiál z filtru umístěte do nádob s akvarijní vodou tak, aby všechny jeho části byly pod vodou
 3. Pokud je to možné, občas s nosiči biomasy (košíky s filtrační náplní) na hladině zatřeste, aby se voda promíchala
 4. Po obnovení dodávky elektřiny umístěte filtrační náplně zpět do filtru
 5. Výtok z filtru neumisťujte do akvária, ale někam kam budete moci upustit vodu z filtru po jeho nastartování. Zvířený bakteriální kal by zaneřádil vodu v akváriu.
 6. Až budete pozorovat, že z filtru vytéká čistá voda, umístěte výtokovou hadici filtru zpět do akvária
 7. Doplňte čerstvou vodu do akvária. Abyste se zbavili chloru z vodovodní vody, použijte Allfa Chelaton+.

Líbil se Vám tento článek nebo znáte někoho, komu by se mohl hodit? Klikněte na tlačítko níže a Facebook se o to postará.